Reglement

 Truckshow 2019

Door hun inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan volgende regels :

Het verkeersreglement wordt strikt nageleefd, inzonderheid :

Op de weg wordt er enkel gebruik gemaakt van de rechterrijstrook zodat het tegemoetkomend verkeer niet wordt gehinderd

 • De bevelen van de politie en de aanwijzingen van de signaalgevers worden stipt opgevolgd
 • enkel voertuigen en chauffeurs die volledig in orde zijn mogen deelnemen aan het konvooi
 • enkel vervoer van personen op reglementaire wijze
 • pas op voor brandgevaar : gooi geen sigarettenpeuken naar buiten
 • er worden geen reclamefolders of andere gadgets naar toeschouwers geworpen
 • er wordt ook geen ander afval zoals lege blikjes, papier, e.d. op de openbare weg gegooid
 • er mogen tussen de voertuigen geen openingen gelaten worden. Zorg wel voor een veilige afstand t.o.v. uw voorligger
 • vermijd bruusk optrekken en afremmen om ongevallen of gevaarlijke situaties te voorkomen
 • het gebruik van het geluidssignaal (claxon) is verboden
 • verblind de tegenliggers niet met uw mist- of grootlichten
 • wees steeds hoffelijk tegenover andere weggebruikers
 • de politie heeft ten allen tijde het recht om bijkomende maatregelen te treffen
 • de deelnemers die de regels met de voeten treden, kunnen door de politie uit het konvooi gehaald en des­noods geverbaliseerd worden
 • het konvooi zal op het traject een richtsnelheid voeren van ongeveer 30 km/h (snelheid wordt aangegeven door motorrijder PVE)

Deelnemers die in het bezit zijn van een zendapparatuur dienen hun CB af te stellen op kanaal • FM 17; hierbij kunnen de deelnemers elkaar verwittigen wanneer er zich problemen, ongevallen, gevaarlijke situaties,… voordoen op het traject;

Net zoals vorige jaren is er in 2019 een veiligheidsprotocol opgemaakt en onderschreven door de organisatie, gemeente Bekkevoort en de veiligheidsdiensten. Het veiligheidsprotocol verbiedt alle warmtebronnenop evenementen, zoals open vuren, barbecues,elektrische vuren, frituurvetten, … De enige uitzonderingen die kunnen worden toegestaan, zijn deze die door de organisatie worden aangegeven en beheerd !

Wij rekenen dus op een goede samenwerking zodat het voor iedereen een probleemloos en gezellig weekend wordt !